همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

1st Regional Conference on Intellectual Capital Financial

پوستر همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گنبد کاووس برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

محورهای همایش

مفاهیم و چارچوب های سرمایه فکری:
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه سازمانی
سرمایه نوآوری و نوپدید
سرمایه اجتماعی
پویایی سرمایه فکری
مزایا و محدودیت کاربرد نظریه سرمایه فکری


شناسایی ، ارزش گذاری ، سنجش و حسابداری سرمایه فکری:
شناسایی دارائی های نامشهود
حسابداری سرمایه فکری و نامشهود
ارزش گذاری سرمایه فکری
سرمایه فکری و زنجیره ارزش
تحلیل اثر سرمایه فکری بر ارزش سهام
حسابداری سرمایه انسانی
تحلیل مدل ها ، شاخص ها ، سنجه ها و فاکتورهای سنجش سرمایه فکری
تحلیل مدل های سنجش مبتنی بر سرمایه بازار
تحلیل مدل های سنجش بازده دارایی
تحلیل مدل های سنجش دارایی های دانشی
روش های تنظیم ترازنامه ، اظهارنامه و گزارش سرمایه فکری و نامشهود

سرمایه فکری و مدیریت:
منابع و دارایی های نامشهود
ارتباطات سازمانی و میان سازمانی
رهیافت های جدید در مدیریت دانش
مدیریت فنآوری
سازمان های یادگیرنده
مدیریت سرمایه انسانی
مدیریت دانش میان فرهنگی

سرمایه فکری و اقتصاد:
خصوصی سازی ، آزادسازی و انحصارزدایی
سرمایه فکری و بازار سهام
سرمایه فکری و اقتصاد جهانی
مدیریت مالی و سرمایه فکریمقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری