همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

Regional conference on higher education of girls, opportunities and threats

همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها