دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات

دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات

2nd Regional Conference on Ethics and Information Technology

دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۵ تا ۲۳ آذر ۱۳۸۵ توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات