اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

The First Regional Conference of Civil Engineering With Sustainable Development Approach

پوستر اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۱ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرگز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

محورهای همایش:
1- مهندسی سازه
2- مهندسی ژئوتکنیک
3- مهندسی ارزش
4- مهندسی راه
5- مدیریت پروژه

اعضای کمیته علمی همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار:
جناب آقای دکتر امیر مصباح -عضو هیات علمی گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان- دبیر کمیته علمی
جناب آقای دکتر  محمود حسن پور -عضو هیات علمی گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
جناب آقای دکتر  سیروس غلام پور -عضو هیات علمی گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
جناب آقای دکتر  حسین معتقدی -عضو هیات علمی گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
جناب آقای دکتر مبین افضلی راد -عضو هیات علمی گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
جناب آقای دکتر  مرتضی رعیتی -عضو هیات علمی گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
جناب آقای دکتر  محمدعلی سیاری نژاد -عضو هیات علمی گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
جناب آقای دکتر سید حسین ساداتی -عضو هیات علمی گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
جناب آقای دکتر  نادعلی رمضان پور -عضو هیات علمی گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
جناب آقای مهندس احسان کریمی -عضو هیات علمی گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
جناب آقای مهندس سحاب بیدگلی کاشانی -عضو هیات علمی گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
جناب آقای مهندس رحمان محسنی آستانی -عضو هیات علمی گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

اعضای کمیته اجرایی همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار:
جناب آقای دکتر سورنا نسیمی- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز- رئیس همایش
جناب آقای مهندس احسان کریمی -عضو هیات علمی گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز- دبیر کمیته اجرایی همایش
جناب آقای مهندس مهدی خسرونژاد: دبیر کمیته اجرایی نمایشگاه منطقه ای «دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن»
جناب آقای مهندس محسن تجری- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
جناب آقای دکتر حسین دایی زاده - معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
جناب آقای جواد بابایی خلیلی- معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
حضرت حجت الاسلام و المسلمین عبدالعلی پاکزاد – سرپرست دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
جناب آقای مهدی صالحی-مسئول دفتر ریاست
جناب آقای مهندس نصیر عبدی -کارشناس پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
جناب آقای مهندس عمار محمدی-کارشناس پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
سرکار خانم لاله لقایی -کارشناس پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار