اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

The first regional conference on building materials and new technologies in civil engineering

پوستر اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۰ تا ۲ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مرند برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

محور های همایش مصالح ساختمانی و تکنو لوژ های نوین در مهندسی عمران:
سازه
مکانیک خاک و پی
مهندسی زلزله
سازه های هیدرولیکی
مهندسی آب
راه و ترابری
نقشه برداری

اعضای کمیته اجرایی:
دکتر علی سلمانپور، رئیس همایش و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
دکتر محبوبه حاجی رستملو، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
دکتر حسن افشین، دبیر علمی همایش و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند و دانشگاه صنعتی سهند
اسماعیل علیزاده، دبیر اجرایی همایش و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد مرند

اعضاء کمیته علمی همایش
دکتر محمد حسین حبشی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
دکتر ناصر سلیمان بیگی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
مهندس رضا اسمریان، معاون عمرانی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
مهندس حسین بدلی، مدیر گروه عمران و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
مهندس علی ابراهیم زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
مهندس رضا دیزجی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
مهندس وحید نواداد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
مهندس نویده مهدوی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندمقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران