هفتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی

هفتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی

پوستر هفتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی

هفتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه کردستان در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


هفتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی ۲۴ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه کردستان در دانشکده کشاورزی برگزار می شود.

 

 

محورهای همایش:

- آفات و بیماری های گیاهی
- اقتصاد، بازاریابی و بیمه محصولات کشاورزی
- به زراعتی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی
- ترویج و توسعه روستایی
- حفاظت آب و خاک و روش های نوین مقابله با کم آبی
- ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی
- علوم دامی
- علوم و مهندسی آب و خاک
- مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی
- میوه های مناطق معتدله

 

 


دبیر اجرایی: دکتر حامد غباری
دبیر علمی : دکتر محمد مجدی