دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی

دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی

پوستر دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی

دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه فردوسی مشهد - دانشگاه الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری در شهر مشهد برگزار گردید.


دانشگاه فردوسی مشهد مفتخر است دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی را با موضوع «معنویت» در اردیبهشت ماه 1393 به منظورتبیین هرچه بیشتر ابعاد معنوی اسلام،اثبات پیوند ناگسستنی معنویت و دیانت،ارائه مبانی نظری و عملی معنویت حقیقی و تبیین شاخصه ها و معیار های تمیز معنویت اصیل از معنویت ادعائی برگزار نماید.

 

 

محورهای همایش:

- مبانی معنویت اسلامی در آموزه های رضوی
- جایگاه معنویت و شاخص ها و معیارهای آن در سبک زندگی اسلامی
- روابط متقابل معنویت و عقلانیت اسلامی
- آسیب شناسی جریان های معنویت گرا در پرتو آموزه های اسلامی

 


دبیر همایش: دکتر ابوالفضل غفاری
دبیر علمی: دکتر عباس جوارشکیان