سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در شهر تبریز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر