پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

The Fifth International Conference on Quality Management

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۴ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۴ توسط انجمن مدیریت کیفیت ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

– کنترل فرآیند آماری
– طراحی آزمایش ها
– داده کاوی و کیفیت
– مهندسی آماری
– رویکرد های نوین حل مسئله
– قابلیت اطمینان
– مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
– اندازه شناسی و عدم قطعیت
– کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
– کیفیت در صنعت ساختمان
– کیفیت در بهداشت و درمان
– کیفیت در صنعت بیمه و بانکداری
– کیفیت در صنایع غذایی
– کیفیت در خدمات عمومی و دولتی
– کیفیت در آموزش
– کیفیت در زنجیره تامین و حمل و نقل
– کیفیت در اخلاق و مسائل اجتماعی
– خلاقیت و نوآوری
– روش های مهندسی هزینه و تولید ناب
– بهره وری و کیفیت
– رویکرد های بهبود کیفیت توسط طراحی
– مدیریت ریسک
– کیفیت و حقوق مصرف کنندگان
– موفقیت پایدار سازمان
– راهبرد ملی کیفیت
– استانداردسازی و کیفیت
– کیفیت و ایمنی
– کیفیت و رقابت پذیری پایدار