همایش علمی چالش آب در استان قم

همایش علمی چالش آب در استان قم

Water challenge scientific conference in Qom

همایش علمی چالش آب در استان قم در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ توسط دانشگاه قم در شهر قم برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش علمی چالش آب در استان قم