اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت

اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت

پوستر اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت

اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-برنامه ریزی تولید و مدیریت عملیات
-مدل های بهینه سازی و تکنیک های تصمیم گیری 
-مدیریت زنجیره تامین
-مدیریت انبار
-طراحی سیستم های تولیدی و خدماتی 
-تکنیک های داده کاوی 
-لجستیک معکوس 
-قیمت گذاری و مدیریت درآمد 
-مدیریت پروژه 
-مدیریت کیفیت
-بهره وری و ارزیابی عملکرد
-مدیریت نگهداری و تعمیرات
-قابلیت اطمینان و پایایی سیستم
-ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی
-حمل و نقل و مسیر یابی
-قیمت گذاری برند 
-زنجیره تامین سبز
-کنترل موجودی
-مدیریت ریسک
-مدیریت بحران
-مدیریت قراردادها
-سیستم های صف
-شبیه سازی سیستم ها
-تئوری بازی 
-مدل های وارانتی
-منطق فازی
-محاسبات نرم
-شبکه های عصبی
-تکنیک حل خلاقانه مساله
-محاسبات ابری
-مدیریت بیمه
-تحلیل پوششی داده ها
-مکانیابی زیرساخت های صنعتی
-و تمام موضوعات مرتبط با مدل های کمی در مدیریت
-و تمام موضوعات مرتبط با مهندسی صنایعمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت