دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

The 2nd International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

ثبات تولید در کشاورزی مستلزم شناخت کافی از روابط متقابل گیاه و محیط است. در شرایطی که اکوسیستم‌های کشاورزی دستخوش تغییرات ناشی از گرمایش جهانی، تغییر اقلیم  و پیامدهای آن هستند، برای حصول به این ثبات نیازمند پیش‌آگاهی از این پیامدهای آتی در عرصه‌های  مختلف خواهیم بود. هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته، علم مدلسازی یکی از ابزارهای مهم در رسیدن به این ثبات به شمار می رود .مدل‌های شبیه‌سازی رشد و نمو گیاهان، ابزارهای کمی هستند که بر اساس اصول علمی و روابط ریاضی استوار بوده و می‌توانند اثرات متفاوت اقلیم، آب، خاک و عوامل مدیریت زراعی را روی رشد و نمو گیاهان مورد ارزیابی قرار دهند. با توجه به برگزاری موفق اولین کنفرانس مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا به صورت تخصصی توسط مرکز ‌بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و با مشارکت دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1389، به یاری خداوند متعال بنا بر آن است تا دومین کنفرانس را به منظور یافتن راهکارهای اجرایی و عملیاتی در جهت توسعه پایدار کشاورزی برگزار نماییم.

محورهای همایش

 • مدل‌های آب و هوا -محصول
 • مدلسازی تبخیر در روابط آب و خاک
 • پیامد‌های گرم شدن جهانی بر کشاورزی
 • کمی‌سازی ریسک خشکسالی کشاورزی
 • کاربرد مدل‌های زراعی در مدیریت محصول و تحلیل‌های اقتصادی
 • روش‌های داده‌کاوی در مدلسازی محصول
 • کاربرد نرم‌افزارها و فن‌آوری‌های نوین در مدلسازی زراعی
 • مدل‌های شبیه‌سازی و سیستم‌های تصمیم‌گیری
 • کاربست مدل‌های جوی اقیانوس در تولید ورودی‌های مدل‌های زراعی
 • مدلهای گرد و غبار و عملکرد
 • مدل‌های هیدرولوژیک و هیدرومتئورولوژیک

دبیر علمی :

دکتر امین باقی زاده
 مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا