دومین کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل،ساختمان و مدیریت شهری

دومین کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل،ساختمان و مدیریت شهری

پوستر دومین کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل،ساختمان و مدیریت شهری

دومین کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل،ساختمان و مدیریت شهری در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ توسط انجمن مهندسی ارزش ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:

 • ترویج فرهنگ مهندسـی ارزش
 • اشتراک تجارب، دانش و نتایج تحقیقات متخصصین
 • انتقال تجارب حاصل از بهینه سازی پروژه ها در سال جهاد اقتصادی
 • توانمند سازی کارفرمایان در بهره برداری از مهندسی ارزش
 • ایجاد انگیزه در بهینه سازی فرآیندهای طراحی، اجرا و بهره برداری پروژه ها
 • شناسایی پژوهشگران، محققان و دستاوردهای تحقیقاتی آنها
 • محورهای کنفرانس :

  - ارائه تجارب، تحلیل و بررسی ها در حوزه روش شناسی مهندسی ارزش وابزارهای مورد استفاده در ان
  - ارائه تجارب، تحلیل و بررسی ها در حوزه مهندسی ارزش حمل و نقل شهری و برون شهری
  - ارائه تجارب، تحلیل و بررسی ها در حوزه مهندسی ارزش ساختمان و شهر سازی
  - ارائه تجارب، تحلیل و بررسی ها در حوزه روشهای ترکیبی بهبود
  - ارائه تجارب، تحلیل و بررسی ها در حوزه آموزش و پیاده سازی مهندسی ارزش  مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل،ساختمان و مدیریت شهری