پنجمین همایش ملی حبوبات

پنجمین همایش ملی حبوبات

پنجمین همایش ملی حبوبات در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ توسط گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در شهر کرج برگزار گردید.


حبوبات از منابع مهم غذایی سرشار از پروتئین برای تغذیه به شمار می آید. ارزش بیولوژیکی پروتئین حبوبات به سبب دارا بودن بسیاری از اسید های آمینه ضروری در مقایسه با سایر منابع تامین کننده پروتئین بسیار بالا می باشد. با توجه به اهمیت این گروه از محصولات زراعی، همایش ملی حبوبات با هدف بررسی فرصت ها و چالش های فراروی تولید حبوبات در کشور از سال 1384 و به صورت دوسالانه برگزار گردیده است. با توجه به وجود قطب علمی حبوبات در گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، پنجمین دوره این همایش در بهمن ماه 1392 توسط قطب علمی حبوبات برگذار خواهد شد.

 


اهداف همایش

- ارائه دستاوردهای تحقیقات حبوبات کشور
- بررسی جایگاه حبوبات در بهبود نظام های زراعی
- بررسی چالش های فراروی تولید حبوبات کشور
- چگونگی بکار گیری فناوری های نوین در تولید پایدار حبوبات
- بررسی جایگاه حبوبات در تغذیه
- تبادل دانش فنی وهم اندیشی محققین ومتخصصین در زمینه حبوبات

 


محورهای همایش:

- جنبه های به زراعی، فیزیولوژی و اکولوژی حبوبات
- تنش های زیستی وغیر زیستی در حبوبات
- جنبه های اقتصادی- اجتماعی و بازاریابی و صادرات حبوبات
- جنبه های به نژادی و بیوتکنولوژی در حبوبات
- نیازهای غذایی، کود و تغذیه در حبوبات
- جنبه های فنی- مهندسی، مکانیزاسیون و فرآوری حبوبات

 

دبیر کمیته علمی: ناصر مجنون حسینی
دبیر اجرایی: حسن علیزاده