اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت

اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت

Petroleum Technical Conference and Exhibition

پوستر اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت

اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط شاخه های دانشجویی انجمن بین المللی زمین شناسان و مهندسان اروپا (EAGE) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

-  آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی، صنعتی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در عرصه های ملی و بین المللی
-  کمک به پروش ایده های نوین در کنار شناسایی فناوری های نوین در صنعت نفت و زمین شناسی و سرمایه گذاری جهت بومی سازی آنها
-  بررسی و ارزیابی پژوهش های روز و ارائه راهکارهای مفید جهت افزایش ضریب برداشت از میادین هیدروکربوری با توجه به برنامه پنجم توسعه
- زمینه سازی بستر مناسب جهت همکاری های علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه ها و صنعت نفت کشور
-  فراهم سازی بستر مناسب جهت ارتباط بین کارشناسان و مدیران صنعت نفت با دانشجویان، پژوهشگران و محققین جوان در عرصه های ملی و بین المللی
-  برگزاری برنامه های جانبی از جمله دوره های آموزشی و تورهای علمی جهت بالا بردن کارائی، دانش آکادمیک و فنی کارکنان صنعت نفت، دانشجویان و پژوهشگران این عرصه
-  آشناسازی کارشناسان، متخصصان، پژوهشگران و دانشجویان با مجامع و انجمن های علمی بین المللی جهت بهره وری هر چه بیشتر از این نوع مجامع
-  فراهم سازی بستر مناسب جهت ارتباط شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی با یکدیگر
-  شناسایی پژوهشگران جوان برتر دانشگاه های کشور و معرفی آنها به شرکت های نفتی جهت تجاری سازی پژوهش های مورد تائید

محورهای همایش:

مخزن
- خصوصیات مخزن
- مدلسازی و شبیه سازی مخازن
- مدیریت و صیانت از مخازن
- روش های بازیابی نفت
- مخازن غیر قابل برداشت
- مخازن شکافدار
- مدلسازی زمین شناسی
- شبیه سازی عددی مخازن
- مطالعات موردی
- تفاسیر لرزه ای
- فیزیک سنگ
- زمین شناسی مخازن
- سایر مباحث مربوطه


حفاری و اکتشاف
- بررسی مشکلات حفاری و تکمیل چاه
- بهبود سیستم های حفاری و تکمیل چاه
- حفاری فرو تعادلی
- سنجش و نمودارگیری در حین حفاری
- پایداری دیواره چاه
- چاه های ژئوترمال
- بهینه سازی و تکنولو‍ژی های نوین حفاری
-سایر مباحث مربوطه


بهره برداری
- نفت سنگین
- چاه های دریایی
- ایجاد شکاف و تحریک چاه
- کنترل و مدیریت تولید شن
- برداشت مصنوعی
- کنترل و صیانت از تولید
- لوله گذاری و انتقال نفت
- بهره برداری از مخازن مشترک
- تکنولوژی های نوین
- سایر مباحث مربوطه


زمین شناسی
- تجزیه تحلیل حوضه های رسوبی
- تجزیه تحلیل مشخصات مخازن کربناته
- سیستم های رسوبی آب های عمیق
- بررسی زمین شناسی مخازن کربناته و شکافدار
- سیستم های نفتی (سنگ منشا، مدل سازی مهاجرت نفت)
- پتروفیزیک
- روش های سنجش از دور
- بررسی سیستم های رسوبی
- لرزه نگاری
-سایر مباحث مربوطه
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت