همایش سلامت روانشناختی

همایش سلامت روانشناختی

Psychological Health Conference

همایش سلامت روانشناختی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش سلامت روانشناختی