نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)

نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)

پوستر نهمین کنگره بین المللی روان درمانی  (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)

نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی) در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه کنگره بین المللی روان درمانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

- رویکرد روان تحلیلی
- رویکرد روان پویشی
- رویکرد شناختی - رفتاری
- رویکرد سیستمی
- هنر درمانی
- روان درمانی مذهبی و معنوی
- فرهنگ و روان درمانی
- اخلاق در روان درمانی
- روان درمانی و جغرافیای پسا جنگمقالات پذیرش شده در نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)