چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

4th Power Systems Protection & Control Conference

چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۸۸ تا ۲۳ دی ۱۳۸۸ توسط و دانشکده برق دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


مهمترین اهداف این کنفرانس شامل موارد ذیل هستند: 
•فراهم آوردن بستر مناسب برای تبادل نظر مابین محققان، صنعتگران، مدیران و کارشناسان
•عرضه یافته‌های علمی، پژوهشی و صنعتی اندیشمندان و صنعتگران به جامعه صنعت برق
•ایجاد زمینه مناسب جهت شناخت اصولی، وسیع و متقابل بین دانشگاهیان و صنعتگران و کمک به هماهنگی و همسویی بین این دو بخش
•آشنایی جامعه علمی و صنعتی کشور با موضوعات، نرم افزارهای علمی– تخصصی جدید با استفاده از برپایی کارگاه‌های آموزشی

موضوعات محوری این کنفرانس برای مولفین مقالات و برگزارکنندگان کارگاههای آموزشی به شرح ذیل اعلام می‏گردد:
•مونیتورینگ (پایش)، کنترل و حفاظت گسترده سیستم‌های قدرت
•ارائه روش‌ها و الگوریتم‌های نوین در حفاظت سیستم‌های قدرت
•امنیت و قابلیت اطمینان دستگاه‌ها و سیستم‌های حفاظتی
•کاربرد سیستم‌های نوین مخابراتی در حفاظت
•سیستم‌های حفاظتی خاص (SPS)
•اثر شرایط غیرعادی شبکه قدرت بر سیستم‌های حفاظتی
•روش‌های نوین مکان‌یابی خطا در خطوط انتقال
•رله‌های Numeric  و نقش آن در  حفاظت سیستم انتقال
•تأثیرات ادوات FACTS در تنظیم حفاظتی شبکه
•PST و نقش آن در تنظیمات حفاظتی شبکه
•حفاظت اضافه ولتاژ شبکه قدرت
•محاسبات اتصال کوتاه و طراحی محدودکننده‌های جریان خطا (FCL)
•PMU  و جایابی بهینه آن در شبکه‌های انتقال
•اثر تولیدات پراکنده بر حفاظت شبکه‌های برق
•روش های نوین مکان‌یابی خطا در شبکه‌های توزیع
•سیستم‌های زمین و سیستم‌های حفاظتی
•اتوماسیون شبکه‌های توزیع و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف
•استفاده از Smart Grid و روش‌های حفاظتی آن
•ارائه روش‌های نوین حفاظتی در سیستم‌های صنعتی
•تست‌ رله‌های حفاظتی و طراحی دستگاه‌های تست
•سازگاری الکترومغناطیسی و سیستم‌های حفاظتی
•حفاظت سیستم‌های رانش ریلی برقیمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت