کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی

کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی

پوستر کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی

کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط شرکت هم اندیشان نوآور علم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:


محورهای ویژه:

-روان شناسی سلامت
-روان شناسی ورزش
-روان شناسی هنر
-روان شناسی گردشگری
-روان شناسی تبلیغات
-توسعه پایدار در علوم اجتماعی

علوم اجتماعی :
-پژوهشگری اجتماعی
-مددکاری اجتماعی
-برنامه ریزی اجتماعی
-تعاون و رفاه اجتماعی
-ارتباطات اجتماعی
-مطالعات زنان

علوم روانشناسی:
-روان شناسی شخصیت
-روان شناسی بالینی
-روان شناسی اجتماعی
-روان شناسی تربیتی
-روان شناسی رشد
-آسیب شناسی روانی
-کودکان استثنایی
-روان شناسی صنعتی
-روانسـنجی

 مقالات پذیرش شده در کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی