کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی

کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی

پوستر کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی

کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی اراک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اراک برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دانشگاه صنعتی اراک به نمایندگی از مراکز علمی استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی و چهارمین قطب صنعت کشور و به دنبال برگزاری باشکوه اولین همایش منطقه‌ای کنترل و ابزار دقیق در سال 1393 با حضور پررنگ دانشگاه‌ها و صنایع در سطح ملی و منطقه ای و با توجه به نیاز روزافزون صنایع به رونق علمی با تکیه بر دانش متخصصان داخلی در جهت ارتقاء بهره وری و ورود فناوری های نوین بومی در پرتو اهداف اقتصاد مقاومتی، قصد دارد رسالت خویش را بابرگزاری کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی را با همکاری مراکز علمی و صنعتی انجام دهد. رویکرد کنفرانس ارتباط مؤثر و متداوم مراکز علمی و صنعتی کشور در حوزه مهندسی برق و کنترلاز طریق فراخوان مقالات علمی و برگزاری میزگردهای تخصصی حول محور چالش‌های روز صنایع و راهکارهای عملی و مؤثر، با حضور صاحبان صنایع و صاحبنظران علمی مد نظر قرار گرفته است.

 

محورهای کنفرانس:

اتوماسیون سیستم های قدرت
-اتوماسیون شبکه‌های توزیع
-مدیریت مصرف و شبکه‌های هوشمند
-واحدهای تولید پراکنده و منابع انرژی تجدیدپذیر
-حفاظت و ایمنی در شبکه‌های قدرت
-فناوری اطلاعات و GIS در سیستمهای قدرت

کنترل صنعتی
-دانش فنی ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی و مدلسازی و شناسایی سیستم ها
-ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
-روش های نوین و کاربردهای بین رشته ای علم کنترل
-کاربردهای کنترل و ابزار دقیق در شبکه های توزیع، شهرها و ساختمان های هوشمندمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی