اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله)

اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله)

پوستر اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله)

اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله) در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۲ توسط دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

سبک زندگی پیامبر در ارتباط با دیگران
- مدیریت اسلامی
- اقتصاد اسلامی
- سیاست اسلامی
- اتحاد مسلمین
- مسلمانان (نقد دیدگاه سلفیه تکفیری)
- غیر مسلمان
- تشکیل زندگی و خانواده
- صله رحم
- مقام و منزلت زن
- جوانان
- کودکان
- همسایه
- تبلیغ و نفوذ در قلوب
- شاد زیستن
- مشورت با دیگران و ...

سبک زندگی پیامبر در ارتباط با خویشتن
- اخلاق فردی و تهذیب
- بهداشت فردی
- پوشش و آرایش
- نظم و انضباط 5- کار و کوشش
- خوراک و ...

سبک زندگی پیامبر در ارتباط با طبیعت
- محیط زیست
- کشاورزی و گیاهان
- حیوانات و ...

سیره و روش پیامبر از منظر دیگران
- از منظر قرآن کریم
- از منظر اهل بیت
- از منظر صحابه
- از منظر همسران
- از منظر دانشمندانمقالات پذیرش شده در اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله)