اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری)

اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری)

1st National Conference of Thermal Power plants (Gas, Combined Cycle, Steam)

اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری) در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه تهران - دانشکده فنی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس

نظریه و دانش ساخت و ساز ناب در ساخت و احداث نیروگاه
کاربرد نظریه و دانش ساخت و ساز ناب (Lean Construction) در ساخت نیروگاه
اندازه گیری و ارزیابی عملکرد در پروژه های احداث نیروگاه
تحلیل زنجیره ارزش در ساخت و احداث نیروگاه

مدیریت ساخت و احداث نیروگاه
مدیریت پروژه های احداث نیروگاه
برنامه ریزی و کنترل پروژه در احداث نیروگاه
برنامه ریزی و کنترل ساخت تجهیزات نیروگاهی
مدیریت زنجیره تأمین در ساخت تجهیزات و احداث نیروگاه ها
کاربرد مدیریت دانش در صنعت نیروگاه های حرارتی
مدیریت انتقال تکنولوژی در ساخت تجهیزات نیروگاهی
کاربرد تکنولوژی اطلاعات برای مدیریت قراردادها
مهندسی، مدیریت پروژه ، ایمنی، سوپرویژن، راه اندازی و آموزش
توانمندیهای ملی در ساخت تجهیزات و اجزاء نیروگاه
تولید پراکنده


ایجاد نوآوری و بهبود در تجهیزات و اجزاء نیروگاه
نوآوری در توربین های گاز و بخار
روشهای افزایش عملکرد توربین های گازی و بخاری
قابلیت بهره برداری و قابلیت اعتماد توربین های گاز و بخار
استفاده از سوختهای سنگین و ارزان قیمت در توربین های گازی
بهینه سازی طراحی و عملکرد ژنراتورها
بهینه سازی عملکرد بویلرهای بازیافت حرارتی(HRSG)
کاربرد روشها و فناوری های پیشرفته در افزایش عملکرد نیروگاه های حرارتی
نیروگاههای استحصال انرژیهای نو ( خورشیدی، زمین گرمایی و ...)
توانمندیهای داخلی در طراحی تجهیزات و اجزاء نیروگاه


ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست HSE
سیستمهای مدیریت HSE و توسعه پایدار
اقتصاد و سطح عملکرد HSE
معرفی تکنولوژی های جدید برای بهبود شرایط  HSE
شناسایی ارزیابی و کنترل ریسک حوادث و بیماریهای ناشی از کار و حوادث زیست محیطی
نقش و جایگاه پیمانکاران در بهبود سطح عملکرد HSE
سیستم های مدیرت HSE در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و ایران
HSE ، بهره وری و استراتژی سازمان
HSE و بهبود کیفیت
HSE و تعالی سازمانی


اقتصادی و مالی
چشم انداز مالی نیروگاه سازی توسط بخش خصوصی
روشهای مدیریت هزینه در نیروگاه سازی
کاهش ریسک در مدیریت مالی نیروگاه سازی
روشهای تأمین منابع مالی برای نیروگاه سازی
مدیریت سرمایه گذاری برای تولید و فروش برقمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری)