دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور

دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور

پوستر دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور

دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ توسط دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد در شهر مهاباد برگزار گردید.


محورهای همایش:

- دانشجویان و آسیب‌های روانی – اجتماعی
- دانشجویان و آسیب‌های نو پدید
- دانشجویان و سلامت روانی
- دانشجویان و شادکامی
- روان‌شناسی سلامت
- روان سنجی
- مشاوره و راهنمایی
- روان‌شناسی شناختی آموزش و یادگیری
- روان‌شناسی شخصیت تحولی بالینی
- سایر زمینه های مرتبط در زمینه مسایل روان‌شناسی