اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور

اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور

st payame noor university national conference on information technology & networking

پوستر اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های  کامپیوتری دانشگاه پیام نور

اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد طبس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور

اهداف برگزاری این همایش عبارتند از :

1-تشکیل محلی برای جمع آوری نظرات خبرگان در حوزه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در استان یزد

2-جمع بندی نظرات خبرگان درحوزه علوم وتحقیقات مهندسی کامپیوتر وفناوری اطلاعات بخصوص دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوراستان یزد

3- تشکیل دبیرخانه دائمی سری همایشهای ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری در دانشگاه پیام نور


محورهای همایش:

بانکهای اطلاعاتی و داده کاوی
مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
هوش تجاری و کاربردهای آن
هوشمندی کسب و کار
سیستمهای مدیریت اطلاعات
شبکه های کامپیوتری و سیستمهای توزیعی
کسب و کار الکترونیک
امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری
مهندسی سیستمهای هوشمند
فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در هوشمند سازی کسب و کارها
فناوری اطلاعات و ارتباطات و مزایای آن در موفقیت کسب و کارها
راهکارهای پیاده سازی سیستمهای هوشمند کامپیوتری
الگوریتمهای هوشمند سازی
مقایسه الگوریتمهای حل مسائل
شبکه های عصبی و کاربرد آنها در هوشمند سازی کسب و کارها
مدلهای پیاده سازی موفق شبکه های کامپیوتری
مدلهای پیاده سازی سیستمهای هوشمند سیار و موبایل
و غیره

 

رئیس شورای سیاستگذاری همایش: دکتر عباس کلانتری (رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد)
 
دبیر همایش: دکتر احمد فراهی (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)

دبیر کمیته علمی همایش: دکتر داود کریم زادگان مقدم (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)

دبیر کمیته اجرایی همایش: مهندس مصطفی اخوان صفار (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)

اعضای کمیته اجرایی همایش:
1.مرتضی پیش بینی
2.حسن محمد زاده مقدم
3. مصطفی حیدری
4. حسن صادق زاده
5. وصال یحیی شیبانی 
 
اعضای کمیته علمی همایش:
1.دکتر احمد فراهی (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)
2.دکتر داود کریم زادگان مقدم (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)
3.دکتر رضا عسگری مقدم (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)
4.دکتر سید سعید آیت (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)
5.دکتر سید علی رضوی ابراهیمی (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)
6.دکتر مهدی جوانمرد (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)
7.دکتر آرش قربان نیا دلاور (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)
8.دکتر امیرهوشنگ تاج فر (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)
9.دکتر منوچهر کلارستاقی  (عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی- تربیت معلم سابق)
10.دکتر وحید طباطبایی وکیلی (عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت)
11.دکتر محمود فتحی (عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت)
12.دکتر سعید پارسا (عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت)
13.دکتر محمدرضا جاهد مطلق (عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت)
14.دکتر حسن سماورچی (عضو هیات علمی دانشگاه یزد)
15.مهندس مصطفی اخوان صفار (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)
16.مهندس مهدی زیاری (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)
17.مهندس حسن صادق زاده (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)
18.مهندس داود وحدت (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)
19.مهندس مهدی رضا پور میرصالح (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)
20.مهندس زینب زارع حسینی (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور