یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

Eleventh National Geological Survey of Payame Noor University

پوستر یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور استان قم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

زمین شناسی اقتصادی و معدن 
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
آب شناسی و آب های زیرزمینی 
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
زلزله شناسی و ژئوفیزیک
زمین شناسی نفت
گوهرشناسی و سنگ های زینتی 
زمین شناسی گردشگری و طبیعت گردی
زمین شناسی پزشکی
کانی شناسی و سنگ شناسی
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
مخاطرات زیست محیطی
زمین شیمی
چینه شناسی و فسیل شناسی
سنجش از دور در زمین شناختی و GIS
زمین شناسی و توسعه پایدار و انرژی های نو
زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنر
گنبدهای نمکی و دریاچه نمک قم
پدافند غیرعامل در زمین شناسی
ریزگردها
مدیریت بحران
کارآفرینی و اشتغال در حوزه علوم زمین