همایش اصفهان ریزگردها و آلاینده ها

همایش اصفهان ریزگردها و آلاینده ها

پوستر همایش اصفهان ریزگردها و آلاینده ها

همایش اصفهان ریزگردها و آلاینده ها در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

اصفهان ریز گردها و آلاینده ها
فراخوان مقاله با موضوعات ذیل :
آلاینده های زیست محیطی – خشکسالی – آب – فرسایش
بررسی انواع آلاینده های آب و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل آلودگی ها
بررسی انواع آلاینده های هوا و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل آلودگی ها
بررسی انواع آلاینده های صنایع غذایی و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل آلودگی ها
بهینه سازی مصرف انرژی با هدف کاهش آلودگی هوا
تحقیق و بررسی پیرامون ریز گردها ی داخلی و خارجی در اصفهان
بررسی تاثیر آلاینده ها و ریز گردها بر گردشگری در اصفهان
بررسی تأثیر آلاینده ها و ریز گردها بر آثار تاریخی اصفهان
رابطه آلاینده های هوا و ریز گردها در ایجاد تغییرات خلقیِ افراد
بررسی تأثیر آلاینده ها و ریز گردها بر ساعات تربیت بدنی مدارس و ارائه راهکارهای مناسب
فرهنگ سازی و ترویج مسائل مختلف زیست محیطی مرتبط با پسماندهای جامد با رعایت الگوی توسعه پایدار