دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی

دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی

پوستر دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی

دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شوشتر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین همایش ملی نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی

محورهای همایش:
1.شناخت زمینه‌ها و بستر‌های وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی
2.دانشگاه، پژوهش و تولید دانش در پیشگیری در وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی
3.نقش آموزش در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی
4.مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی
5.آسیب‌های اجتماعی وفرهنگی در منطقه و راهکارهای پیشگیری از آنها

معرفی همایش:
اندیشمندان و تحلیل‌گران دانشگاهی، سرمایه‌های فکری، ذخیره دانش عمومی کشور و سبد گزینه‌های مختلف برای تصمیم‌گیری‌های درست در بخش عمومی محسوب می شوند؛ و دانشگاه به مثابۀ یک نهاد فرهنگی و با وجود لایه‌ها و عناصر فرهنگی خاص خود، با فرهنگ عمومی مناسباتی آشکار و پنهان دارد. رسالت دانشگاه از یک‌سو، انتقال داشته‌ها و دستاوردهای فرهنگی به نسل‌های تازه و از سوی دیگر، نوآوری و گسترش دانش و چشم‌اندازهای جدید در جامعه است. این رسالت دانشگاه به وسیله آموزش و پژوهش تحقق می‌یابد و این دو کارکرد هم دانشگاه را با جامعه پیوند می‌دهد و هم امکان پیشگامی آن در عرصه‌های گوناگون را فراهم می‌سازد.
 
در جامعه دانایی محور، دانشگاه باید تنوع و تکثر دنیاهای گوناگون دانش را بازتاب دهد و بین عناصر گوناگون فکری، منابع مختلف علمی و حوزه های متعدد تحقیقی با لایه ها و حوزه های مختلف اجتماعی و اجرایی ارتباطی زنده و بالنده برقرار کند و برای برخورداری بیشتر عرصه های عینیِ زندگی و پهنه های اجرایی جامعه از مقوله دانش و پژوهش زمینه سازی کند، این یکی از نقش‌های اساسی دانشگاه را تشکیل می‌دهد.
 
گسست دانشگاه از محیط پیرامونی و جلوه های جاری و محسوس زندگی، باروری آن را از بین می‌برد و البته امروزه بخش زیادی از دانشگاهیان به آن درجه از عقلانیت رسیده‌اند که بدانند گسست برای سرنوشت دانشگاه مشکل‌آفرین است و دانشگاه را از نقش خود نه تنها برای پیشبرد مرزهای دانش، بلکه برای مشارکت در ساختن جامعه‌ای متعادل و سالم، باز می‌دارد. مهم‌ترین نشانه‌ها برای سنجش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را نه در تعداد دانش‌آموختگان یا تعداد مقالات علمی، بلکه در لایه‌های عمیق‌تر حیات دانشگاهی باید جست‌و‌جو کرد. در وارد شدن به فرایند تعامل و دیالوگ با جامعه.رسالت مهم دانشگاه و مسئولیت اجتماعی و وجدان حرفه‌ای اهل دانش، اقتضاء دارد که به عنوان ذهن جامعه خود، به چالش‌ها و نیازهای کنونی بیاندیشند و با رعایت خیر جمعی، از ظرفیت‌های دانشی خود برای شناخت موقعیت‌های مسأله‌ای و ارائه بهترین راه حل‌ها استفاده کنند. اگر این اتفاق بیافتد، چشم‌اندازهای جدیدی گشوده می‌شوند.همدلی کلی فرهنگی و سیاسی جامعه با فعالیت‌های علمی، رمز سرشاری زندگی دانشگاهی است.
 
با چنین درک و نگاهی، و با هدف شتاب دهیِ بیشتر به روند  مشارکت دانشگاهیان در ساختن جامعه‌ای متعادل و سالم و مهار و کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم و افزایشِ ارتباط و تعامل با جامعه و اندیشیدن به چالش‌ها و نیازهای کنونی آن و انجام پردامنه ترِ مسئولیت اجتماعی و وجدان حرفه‌ای اهل دانش، فرایند همایش های استانی، ملی و بین المللی با عنوان نقش دانش و دانشگاهیان در وقوع جرم و آسیب های اجتماعی با مشارکت دانشگاه ازاد اسلامی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار می گردد.
 
 مقالات پذیرش شده در دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی