اولین همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم

اولین همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم

پوستر اولین همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم

اولین همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایه - دانشگاه آزاد اسلامی - معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

-تبیین مبانی نظری پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم
-دستیابی به راهکارهای اثربخش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم
-ایجاد تعامل و هماهنگی میان موسسات آموزشی، پژوهشی با سازمان ها و نهادهای مرتبط با پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم
 

محورهای همایش:
-ویژگی های جامعه آرمانی از دیدگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم
-جایگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم در آموزه های دینی
-نقش حوزه و دانشگاه در کاهش پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم
-عوامل روانشناختی و جامعه شناختی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم
-نقش سبک زندگی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم
-نقش رسانه در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم
-نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم
-نقش نظام تعلیم و تربیت در مهد های کودک و مدارس در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم
-سرمایه های اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم
-تاثیر حمایت از بزه دیدگان و قربانیان پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و جرایم در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم
-نقش اصلاح و بازاجتماعی کردن آسیب دیدگان و بزهکاران در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم
-فرصت ها و تهدیدهای فضای سایبری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم
-شیوه ها و راهکارهای نوین پیشگیرانه از آسیب های اجتماعی و جرایم در حاشیه شهرهای بزرگ
-نقش شهرسازی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم
-عدالت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم
-سمن ها و نهادهای مردمی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم