دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۴ تا ۱۶ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف :
-گسترش و بسط مفاهیم نوین مدیریتی
- ارتباط بین صنعت و دانشگاه
-شناسایی و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای سازمان های ملی
- تبادل تجارب علمی

 
 محورهای همایش:
-الگوهای نوین فرهنگ سازمانی
-مدیریت دانش و منابع انسانی دانش بنیان
آسیب شناسی فرهنگ سازمانی
-سرمایه های فکری سازمان
-جامعه پذیری و تثبیت فرهنگ سازمانی
-مدیریت تغییر و تحول در سازمان
- مدیریت عملکرد و شیوه های ارزشیابی عملکرد
- کارآفرینی سازمانی
 مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی