اولین همایش ملی فیتوشیمی

اولین همایش ملی فیتوشیمی

The National Phytochemistry Conference

اولین همایش ملی فیتوشیمی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۸ تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی قم در شهر قم برگزار گردید.


محورهای همایش:

- جداسازی و شناسایی ترکیبات عصاره‌‌های گیاهی
- جداسازی و شناسایی اجزاء اسانس‌های گیاهی
- انواع روش‌های نوین جداسازی در شیمی گیاهی
- اثرات بیولوژیکی ترکیبات گیاهی شامل: اثرات ضد میکروبی، ضد ویروس، آنتی اکسیدانی و...
- کاربرد ترکیبات گیاهی در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی، بهداشتی و ...
- کلیه زمینه‌های تحقیقاتی مرتبط با شیمی گیاهی