اولین همایش ملی گیاه پالایی

اولین همایش ملی گیاه پالایی

The 1st National Conference on Phytoremediation

پوستر اولین همایش ملی گیاه پالایی

اولین همایش ملی گیاه پالایی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی گیاه پالایی محورهای همایش:
* استراتژی های گیاهان تجمع دهنده
* بیوتکنولوژِی، نانو تکنولوژی و گیاه پالایی
* شناسایی و معرفی گیاهان تجمع دهنده
* گیاه پالایی و حفاظت محیط زیست

زمینه های همایش:
فیزیولوژی گیاهی
سیستماتیک و اکولوژی گیاهی
بیوتکنولوژی کشاورزی
بیوتکنولوژی صنعتی
بیوتکنولوژی میکروبی
بیوتکنولوژی کشاورزی
نانو بیوتکنولوژیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گیاه پالایی