کنفرانس بین المللی خلیج فارس :بتن پایا

کنفرانس بین المللی خلیج فارس :بتن پایا

International Conference on Persian Gulf

کنفرانس بین المللی خلیج فارس :بتن پایا در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه هرمزگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرعباس برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

پایایی مصالح و روش ها
-پایایی بتون
-جایگزین مصالح پایه سیمانی
-راهکارهای استفاده از مصالح پایدار
-فناوری جدید بتن
-کمپوزیت های هوشمند
-طراحی ، طراحی سامانه ها و روش هایی برای بتون پایدار
-تاثیر توسعه پایین/اثرات زیستمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی خلیج فارس :بتن پایا