دومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

دومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

2st Petro ICT Conference & Exhibition

پوستر دومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

دومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۲ تا ۶ آذر ۱۳۹۲ توسط دبیرخانه دایمی کنفرانس نفت گاز و پتروشیمی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- تقویت جایگاه مدیریت ICT در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- اشتراک دانش و مهارت های تخصصی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی
- شناخت و ارزیابی آخرین دستاوردها و پیشرفت ها در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات صنایع نفت، گاز، پالایش  و پتروشیمی
- ارائه توانمندی‌های موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان های ایرانی
- بررسی چالشها و موانع فراروی توسعه بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها
- آشنایی با مزیت های اقتصادی، تجاری و رقابتی صنعت با بکارگیری دانش و فناوری های مبتنی بر ICT

محورهای کنفرانس:

مدیریت فاوا در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- برنامه ریزی استراتژیک فاوا و پوشش اهداف
- جایگاه و ساختار سازمانی فاوا در صنعت نفت
- دولت الکترونیک در صنعت نفت
- مدیریت امنیت و پدافند غیرعامل
- جایگاه و نقش فاوا در سند چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه
- نقش و نحوه تحقق و پوشش اهداف صنعت نفت از طریق فاوا و الگوهای نفتی بین المللی
- کاربردهای هوش مصنوعی
- معماری سازمانی فاوا
- یکپارچگی و هماهنگ سازی زیر ساخت ها و سامانه ها در صنعت نفت
- فرهنگ سازی و مدیریت تغییر در حوزه فاوا
- مدیریت پروژه های فاوا
- نقش فاوا در تحقق پارادیم های نوین مدیریتی
- جایگاه فاوا در تغییرات و تدوین نظام های کسب و کار صنعت نفت

راهکارهای عمومی فاوا در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- معماری سامانه ها و روش های فاوا
- فناوری های همزمان و هوشمند
- مدیریت مالی و حسابداری
- مدیریت تدارکات و زنجیره تامین
- HSE ، مدیریت نگهداری و تعمیرات
- مراکز داده بهینه و محاسبات ابری
- NGNها و Convergence Systems
- GIS , SDI
- برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
- Fieldbus, PLC, DCS, SCADA
- برنامه ریزی و کنترل تولید و توزیع
- RFID
- سامانه مدیریت عملکرد
- مدیریت پروژه

سامانه های تخصصی فاوا در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
سامانه های صنایع بالادستی نفت و گاز
- ژئوشیمی، ژئوفیزیک و پتروفیزیک
- مغناطیس سنجی و لرزه نگاری
- حفاری
- سامانه‎ های بالادستی
- برنامه ریزی تولید و توزیع
- مطالعات و مهندسی مخازن
- میادین هوشمند نفت و گاز
- فاوا در فناوری های EOR و IOR

سامانه های صنایع پایین دستی
پالایش
- فرآیندهای فنی و مهندسی پالایشی
- برنامه‎ریزی تولید
پتروشیمی
- فرآیندهای فنی و مهندسی پتروشیمی
- برنامه‎ریزی تولید و توزیع
توزیع
- سامانه مشترکین
- سامانه کارت هوشمند سوخت
- بهینه‎سازی انتقال نفت و گاز
- فرآیندهای شبکه گازرسانی

سامانه های معاملات بین المللی
- بورس معاملات نفت خام و فرآورده ‎های نفتی
- بازاریابی نفت ‎خام و فرآورده‎ های نفتی
- عملیات فروش نفت ‎خام و فرآورده ‎های نفتی
- پایانه های صادراتی و وارداتی
- بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی

سخت افزار و شبکه در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- مدیریت شبکه و ساختارها
- سخت افزارهای تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- شبکه های اینترانت و اینترنت
- زیرساخت های شبکه
- قابلیت های دسترسی در زمان بحران
- قابلیت اطمینان و پایداری شبکه
- سیستم های NOC و مانیتورینگ
- ربات های صنعتی

مخابرات و ارتباطات در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- زیر ساخت ها و راهکارهای مخابراتی
- تجمیع صدا، تصویر و داده
- تجهیزات پروتکل ها و مکانیزم های ارتباطاتی
- VOIPو Video Conferencing