همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

National conference on physical education and sport science scientific achievement

پوستر همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد قائمشهر در شهر قائم شهر برگزار گردید.


محورهای اصلی همایش:

- مدیریت ورزشی
- فیزیولوژی  و تغذیه ورزشی
- بیو مکانیک و فناوری ورزشی
- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
- رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
- ورزش مدارس و تعلیم و تربیت