همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی

همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی

physical Education and Sciences Sport

پوستر همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی

همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ تا ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در شهر سنندج برگزار گردید.