اولین همایش ملی دانش، ورزش و سلامت همگانی

اولین همایش ملی دانش، ورزش و سلامت همگانی

پوستر اولین همایش ملی دانش، ورزش و سلامت همگانی

اولین همایش ملی دانش، ورزش و سلامت همگانی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۲ توسط مرکز آموزش علمی - کاربردی پرسپولیس در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

- تلاش برای تبیین مبانی دانش ویافته های نوین در حوزه ورزش و سلامت همگانی
- کمک به روشن شدن مفاهیم وچهارچوبهای نظری حوزه ی میان رشته ای دانش ، ورزش و سلامت همگانی
- تاکید بر اهمیت مبانی نظری وشفاف کردن تشابهات و اختلافات در رویکردهای موجود
- بررسی نظریه ها، رویکردها وتحقیقات نوین با ملاحظه جایگاه سلامت عمومی و همگانی
- بررسی رویکردها و تحقیقات درپزشکی، روان شناسی، نوانبخشی، جامعه شناسی و علوم ورزشی
- بررسی تحقیقات و رویکردهای بین رشته ای به ورزش، جایگاه آن و عوامل دانشی و تحقیقاتی
- تبادل اطلاعات و تجربه های علمی دانشمندان و پژوهشگران فعال در این زمینه
- کمک به تعریف چالشهای نظری وتحقیقاتی در این حوزه و بررسی راه کارها
- جلب نظر دانشجویان و اساتید حوزه و دانشگاه به مباحث پزشکی، روان شناسی، توانبخشی و جامعه شناسی در خصوص ورزش همگانی و تحقیقات جدید در این زمینه
- گسترش مشارکت پژوهشگران و علاقه مندان از رشته‌های مختلف در یک مکالمة سازندة میان رشته ای
- ارائه اخبار و اطلاعات ازفعالیتهای داخلی و خارجی و رویکردهای نوین جهانی در این حوزه
- گسترش تحقیقات میان رشته ای و تخصصی برای تکامل و پردازش نظریه‌های نوین حوزه ورزش و سلامت عمومی
- کمک به فرهنگ سازی در زمینه‌ی سبک زندگی سالم مبتنی بر سلامت و شادکامی
- تلاش در شناسایی تشابهات وتفاوت های رویکرد ها و نظریه های جدید سلامت جامعه
- تلاش در تلفیق جدید ترین یافته های سلامت عمومی در خصوص ورزش و ارتباط با حوزه پزشکی، روان شناسی ،توانبخشی ، جامعه شناسی و مهندسی ورزشی

محورهای همایش:

الف ) مباحث بنیادی :

- ریشه ها : مطالعات میان رشته ای با اهداف توصیف و توضیح مبانی، قلمرو ها و روابط سه حوزه ی
دانش ، ورزش و سلامت همگانی
- بنیاد های دانش ، ورزش و سلامت همگانی
- گستره و روابط دانش ، ورزش و سلامت همگانی
- سبک زندگی و سلامت همگانی

- مباحث روش شناختی :

ملاحظاتی مرتبط با توسعه ی تاریخی-علمی حوزه ی مطالعات علوم ورزشی و مباحث روش شناختی تحقیقات میان رشته ای

- نقش پژوهش ها و مطالعات میان رشته ای و چند رشته ای حوزه ی دانش ، ورزش و سلامت همگانی
- مشکلات روش شناختی در مطالعات دانش ، ورزش و سلامت همگانی
- دیدگاه هایی برای تحقیقات میان رشته ای

مفاهیم اصلی : مطالعات مرتبط با توصیف و توضیح مفاهیم مهم در سه حوزه ی دانش ، ورزش و سلامت همگانی
- رشد و تحول انسان
- رشد و تحول جامعه
- سلامت و مفاهیم وابسته
- سلامت و زندگی مدرن
- مفهوم ورزش
- فرایندهای روانی ، پزشکی،توانبخشی و جامعه شناختی
- نقش دانش و ورزش در افزایش عمر قهرمانی
- سلامت همگانی
- سلامت در گروه های خاص نظیرمعلولین جسمی حرکتی و ضایعات نخاعی
- سلامت در سالمندان
- سلامت در زنان
- سلامت در زنان باردار و نوزادان
- نقش ورزش و سلامت همگانی در کاهش جرم و بزه
- نقش دانش و ورزش در افزایش کارآیی و بهره وری سازمانی
- نقش باشگاه های ورزشی در سلامت عمومی جامعه
- بررسی نقش و اهمیت قانون گذار درافزایش سلامت عمومی
- نقش شهرداری ها در افزایش سلامت با تکیه بر ایجاد و ساختار سازی ورزش همگانی

نظریه ها، تحقیقات تجربی/ تحقیقات در حال پیشرفت

۴- رویکردهای علمی به دانش ، ورزش و سلامت همگانی: مطالعات میان رشته ای با هدف دریافت اطلاعات
و دانش جدید در حوزه ورزش و سلامت همگانی و کلیه رشته ها
- تاثیر سلامت در مراحل مختلف زندگی و ویژگی های تحولی و تکالیف هر مرحله (ازدواج، خانواده، فرزندپروری،سبک های تفکر، هویت یابی، شخصیت، سبک زندگی و غیره)
- پزشکی، توانبخشی، یافته های جدیدو سلامت عمومی
- روان شناسی یافته های جدید وسلامت عمومی
- علوم شناختی و اعصاب سلامت همگانی
- بهداشت روان و مطالعات ورزشی و سلامت همگانی
- علوم آکادمیک روان شناسی ورزش
- سنجش و اندازه گیری سلامت همگانی و علوم ورزشی
- رویکردهای جنسیتی در مطالعات سلامت همگانی و ورزش
- تاثیر سلامت عمومی و ورزش در موضوعات خانواده، جوانان و اخلاق
- رویکردها و گرایشهای دیگر