چهارمین همایش پیل سوختی

چهارمین همایش پیل سوختی

4th Fuel Cell Seminar of Iran

چهارمین همایش پیل سوختی در تاریخ ۳ آذر ۱۳۸۹ تا ۴ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در شهر تهران برگزار گردید.


بی گمان تداوم حرکت علمی می تواند راهگشای توسعه فناوری و نیل به آینده روشن در فردای کشور عزیزمان باشد. انرژی و توجه به آن با توجه به مشکلات سوخت های فسیلی همواره مدنظر محققان بوده است. یکی از انرژی های نو، استفاده از سوخت هیدروژن در فناوری پیل سوختی می باشد. از آنجایی که سند راهبردی توسعه فناوری پیل سوختی کشور به تصویب رسیده است حضور محققین و اندیشمندان کشور برای انتقال تجارب و ترسیم مسیر پژوهشی آینده می تواند ما را در نیل به اهداف سند راهبردی توسعه فناوری پیل سوختی کشور یاریگر باشد. به همین منظور چهارمین سمینار پیل سوختی ایران در سوم و چهارم آذر ماه سال جاری میزبان شما عزیزان خواهد بود تا در کنار همدیگر برای پیشبرد اهداف پژوهشی و تولید فناوری بومی پیل سوختی کشور تلاش نماییم.

محورهای همایش:
پیل سوختی، محیط زیست و آموزش:
جنبه‌های محیط زیستی و تغییر آب و هوا
آموزش در سطح عمومی جامعه
آموزش متخصصین
توجه به فرهنگ سازی استفاده از پیل سوختی

تحقیق و توسعه در فناوری پیل سوختی و نوآوری‌های موجود:
اجزای پیل سوختی: الکترولیت، کاتالیست، الکترودها، صفحات دو قطبی و...
تودة پیل سوختی
سیستم‌های پیل سوختی، تنظیم اجزا، سیستم‌های یکپارچه و بهینه شده
مدل سازی و شبیه سازی
مواد تشکیل دهندة پیل سوختی
طراحی و ساخت پیل سوختی
فناوری‌های نمایشگر و حسگر

کاربردهای پیل سوختی:
نصب دائمی و اقتصادی
کاربردهای متحرک
کاربرد در حمل و نقل
مدیریت راهبردی پیل سوختی
سیستم‌های توزیع انرژی
ایمنی و استاندارد
اقتصادی کردن، کاربردی کردن و ارائه
مشارکت‌های عمومیمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش پیل سوختی