دومین همایش پیل سوختی ایران

دومین همایش پیل سوختی ایران

2nd Fuel Cell Seminar of Iran

دومین همایش پیل سوختی ایران در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۷ تا ۲۵ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی خواجه ­نصیرالدین طوسی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف سمینار:

این سمینار، با توجه روزافزون جامعه علمی به مسائل محیط زیستی و پیشرفت تکنولو‍ژی­های نوین در به کارگیری انر‍ژی­های سازگار با محیط زیست جهت آشنایی هر چه بیشتر متخصصین با آخرین دستاوردها در این مقوله و همچنین گسترش و تقویت ارتباط علمی بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی کشور برگزار می­گردد.

محورها و موضوعات سمینار:

فناوری و کاربرد پیل سوختی
1. توسعه فناوری پیل سوختی
2. فناوری نانو در پیل سوختی
3. فعالیت های انجام شده تاکنون در ایران
4. چشم انداز آینده پیل سوختی در ایران
5. الکتروکاتالیست­ها و کاربرد آن در پیل سوختی

مقالات ارسالی بایستی محتوای پژوهشی داشته و قبلا در جای دیگری چاپ و یا ارائه نشده باشند و حاوی یافته های نوین در این زمینه­ها باشد.مقالات پذیرش شده در دومین همایش پیل سوختی ایران