پنجمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی

پنجمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی

The 5th Annual International Power Electronics, Drive Systems and Technologies

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی

پنجمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


MAIN TOPICS:

Power Electronics and Applications
Power Semiconductor Devices-
Thermal Management-
New Converter Topologies-
Resonant Converters-
Converters for Special Applications-
Power Supplies-
Power Quality, EMC, Filtering and PFC-
Power Electronics in Electrical Energy Generation,-
Transmission and Distribution-
Power Electronics for Renewable Energy Systems-
Control of Power Converters-
Modeling and Simulation in Power Electronics-


Electrical Drives
Design of Electrical Machines-
Control of DC Drives-
Control of AC Drives-
Control of Stepping and SRM Drives-
Sensors and Observers-
Modeling and Simulation in Electrical Drives-
Servo Drives-
Multi-motor Drives-
Drives for Traction Systems-
Mechatronic Systems-
Robotics-