دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو

دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو

2nd international Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference

دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۹ توسط دانشگاه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو