اولین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو

اولین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو

1st international Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference

اولین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو