اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

پوستر اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ توسط مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشور با همکاری موسسه مدیریت همایش های ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-      پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی و توسعه پایدار
-      پدافند غیرعامل در بخش انرژی و توسعه پایدار
-      پدافند غیرعامل در بخش صنعت و توسعه پایدار
-      پدافند غیرعامل در علوم دریایی و علوم هوایی و توسعه پایدار
-      پدافند غیرعامل در علوم انسانی، اجتماعی و سیاسی و توسعه پایدار
-      پدافند غیرعامل در فرهنگ و مدیریت و توسعه پایدار
-      پدافند غیرعامل در علوم زیستی و توسعه پایدار
-      پدافند غیرعامل از منظر دین و توسعه پایدار
-      پدافند غیرعامل در علوم مهندسی، علوم سایبری و اینترنت و توسعه پایدار
-      پدافند غیرعامل در فضای مجازی
-      پدافند غیرعامل در بخش پزشکی و دارویی و توسعه پایدار
-      دفاع اقتصادی
-      دفاع بیولوژیک
-      دفاع سایبری
-      تهدید شناسی
-      مدیریت بحران
-      جنگ نرم
-      دفاع اطلاعاتی
-      دفاع الکترونیک
-      سایر موضوعات مرتبط