همایش سراسری پدافند غیرعامل در علوم و مهندسی با تأکید بر استتار، اختفاء و فریب

همایش سراسری پدافند غیرعامل در علوم و مهندسی با تأکید بر استتار، اختفاء و فریب

Congress, Passive defense in Science and Engineering, With emphasis on camouflage, concealment and deception

پوستر همایش سراسری پدافند غیرعامل در علوم و مهندسی با تأکید بر استتار، اختفاء و فریب

همایش سراسری پدافند غیرعامل در علوم و مهندسی با تأکید بر استتار، اختفاء و فریب در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

- تبیین و ارتقای جایگاه علوم و مهندسی در توسعه همه جانبه
- دفاع غیر عامل با رویکرد استتار، اختفاء و فریب به منظور:
  - توسعه دانش، تحقیقات و فعالیتهای علمی و آموزشی پدافند غیر عامل
  - تعامل و همکاری های علمی و کاربردی بین مراکز آموزشی، پژوهشی، صنعتی و نظامی
  - شناخت و ارزیابی تهدیدات  و توانمندی های دشمن و ارایه راه کارهای مقابله
  - ارایه دستاوردها و فعالیت های انجام شده در جهت بهره وری
  - الگوها و روش های مصون سازی زیر ساخت های حیاتی و حساس کشور

 


محورهای کنفرانس:

- راهبردها و سیاست ها در حوزه دفاع غیر عامل
- تهدیدات (شناخت - ارزیابی - مقابله)
- مواد، روش ها و فناوری های نوین در استتار، اختفاء و فریب برای انواع اهداف متناسب با تهدیدات امنیتی
- الزامات طراحی استتار، اختفاء و فریب برای انواع اهداف
- شبیه سازی، مدل سازی و نظریه پردازی بنیادی
- روش ها و سامانه های ضد استتار، اختفاء و فریب
- حفاظت از اهداف
- تجربیات دفاع مقدس و سایر کشورها