اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار

The First Conference on Passive Defense in Humanities, Social Sciences, Economy, Management and Sustainable Development

پوستر اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط موسسه مدیریت همایشهای ایران با همکاری مرکزمطالعات پدافند غیرعامل کشور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-      علوم انسانی
-      علوم اجتماعی
-      علوم سیاسی
-      علوم رفتاری
-      فقه
-      حقوق و فلسفه
-      ارتباطات بین الملل
-      گسترش و توسعه صلح
-      روانشناسی
-      مدیریت
-      مدیریت مالی و صنعتی
-      مدیریت استراتژیک
-      اسلام شناسی
-      بومی سازی علوم انسانی
-      سبک زندگی ایرانی اسلامی
-      هویت ملی
-      جوانان، اشتغال، ازدواج و خانواده
-      علوم اقتصادی
-      اقتصاد مقاومتی
-      بیمه
-      بازاریابی و تبلیغات
-      تهاجم فرهنگی
-      جنگ نرم
-      هنر و ادبیات اسلامی
-      جغرافیا
-      معماری
-      تاریخ
-      معارف دینی و الهیات
-      حکومت اسلامی
-      بهار عربی
-      گسترش انقلاب اسلامی
-      سایر موضوعات مرتبط

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار