کنفرانس تهدیدات و امنیت زیستی در کشاورزی ایران

کنفرانس تهدیدات و امنیت زیستی در کشاورزی ایران

کنفرانس تهدیدات و امنیت زیستی در کشاورزی ایران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۷ تا ۱۷ آذر ۱۳۸۷ توسط پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان پدافند غیرعامل در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف برگزاری کنفرانس:
- شناسایی اهداف تهدیدات زیستی در حوزه جهاد کشاورزی
- شناخت انواع تهدیدات زیستی در حوزه جهاد کشاورزی
- تحقق اقدامات مقابله با تهدیدات زیستی در حوزه جهاد کشاورزی
- کسب اطلاع از وضعیت و پتانسیلهای موجود در وزارت جهادکشاورزی
- آگاه شدن از ایده­های صاحب­نظران ،در زمینه تهدیدات علیه امنیت غذایی و کشاورزی
- تبادل اطلاعات بخش­های مختلف مربوط برای مقابله با تهدیدات زیستی
- بررسی بیماریهای انسانی و دامی مشترک، و بیماری­های با منشاء آلودگی غذایی
- شناخت ویژگیهای بیماریهای گیاهی و دامی مورد استفاده در تهدیدات زیستی
- امنیت اقتصادی و غذایی
- حفظ سلامت و بهداشت عمومی


محور‌های کنفرانس
الف - شناخت موضوعی امنیت زیستی در بخش های مختلف کشاورزی
- معرفی مهم ترین عوامل عمدی خطرناک برای دامها وگیاهان کشور
1-تهدیدات زیستی ،هسته ای، شیمیایی و پرتوی
2-اثرات سلاح های کشتار جمعی در حوزه کشاورزی و نحوه پیشگیری و مقابله
- راه های ورود عوامل بیماری زا به کشور
- مصادیق دفاع در برابر تهدیدات عمدی زیستی در بخش کشاورزی
1-حفاظت از فرآورده های گیاهی ، دامی و صنایع تبدیلی مرتبط در برابر تهدیدات زیستی
2-شناسایی نقاط آسیب پذیر در مقابله با حملات زیستی بر روی دام و گیاه
3-معرفی انواع تهدیدات خصمانه در حوزه کشاورزی ایران ( مثلاً با استفاده از گیاهان ، حیوانات و عوامل زیستی)
4-چگونگی رفع ویا کاهش تهدید از کلکسیون های کشت ، هرباریوم ها ، بانک های ژن، پایگاه های اطلاع رسانی و کتابخانه های مرکزی مرجع
- امنیت زیستی در تولید محصولات زراعی و باغی
1-نقش و اهمیت تولید نهال و بذور با عملکرد بالا، سازگار و مقاوم به منظور جلوگیری از قحطی در زمان جنگ و تحریم
- امنیت زیستی در پرورش و تولید دام ، طیور و آبزیان
1-نقش و اهمیت تولید ات دامی با عملکرد بالا، سازگار و مقاوم به منظور جلوگیری از قحطی در زمان جنگ و تحریم
- امنیت زیستی و بیماری های نوپدید و باز پدید
- اهمیت باقیمانده های دارویی در بیو تروریسم
- امنیت زیستی، ایمنی زیستی و تنوع زیستی
- امنیت زیستی و افزایش توان دفاعی کشور
- امنیت زیستی در حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی
- امنیت زیستی در حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی و حقوق ملی ناشی از آن
- آمایش سرزمین مراکز تولید ، نگهداری، فرآوری و درمانی دام ها و گیاهان کشور

ب - امنیت زیستی و توسعه اقتصادی
- نقش امنیت و سلامت غذایی در توسعه
- امنیت زیستی و توسعه کشاورزی
- تهدیدات اقتصادی محسوس و نا محسوس در حوزه دامی و گیاهی

پ - راههای مقابله با تهدیدات امنیت زیستی در کشاورزی
-واکنش سریع و مدیریت بحران امنیت زیستی
-تشخیص سریع آفات وبیمارگرهای دامی و گیاهی ونیز واکنش سریع در برابر حملات زیستی
1- نقش شبکه های ارتباطی نوین و آموزش
2- نقش زیست فناوری در تولید و تشخیص عوامل زیستی خطرناک
-آسیب شناسی سیستم موجود ،تأمین امنیت زیستی در کشور
1- نقش و اهمیت گیاهان به عنوان استتار کننده مراکز حساس
2- بهره برداری از حیوانات در پدافند غیر عامل و امنیت زیستی
-مدیریت ردیابی ، مواجهه ، ترمیم و باز سازی در بیو تروریسم
-روش های نوین تشخیص سریع
1- نقش و اهمیت گیاهان به عنوان مین یاب و موانع پیش روی دشمن
-سیستم جمع آوری اطلاعات و پیش آگاهی ، طبقه بندی و بایگانی
-سیستم پایش و قرنطینه
1-نقش قرنطینه های گیاهی و دامی در کاهش تهدیدات زیستی
-نقش واردات در بیماری های نو پدید و باز پدید
-آموزش امنیت زیستی در کشور