اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

روانشناسی عمومی :
1.    روانشناسی رشد
2.    روانشناسی خانواده
3.    روانشناسی تجربی
4.    روانشناسی تربیتی
5.    روانشناسی اجتماعی
6.    روانشناسی فیزیولوژیک
7.    روانشناسی احساس و ادراک
8.    روانشناسی یادگیری
9.    روان سنجی شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم )
10.    روانشناسی مشاوره و راهنمایی
11.    روانشناسی هوش و سنجش هوش
12.    روانشناسی پویایی گروه
13.    روانشناسی کودکان استثنایی
14.    روانشناسی کودک و نوجوان
15.    روانشناسی جنایی
16. روانشناسی صنعتی
17.    نوروپسیکولوژی
18.    ارزشیابی شخصیت
19.    تفکر و زبان
20.    اختلالات یادگیری
21.    روانشناسی بازی 
22.    روانشناسی مدیریت 
23.    آسیب شناسی اجتماعی
24.    اعتیاد ( سبب شناسی و درمان )
25.    روش های مطالعه در روانشناسی 
26.    و سایر موضوعات مرتبط
 
روانشناسی اجتماعی :
1.    روان شناسی سلامت اجتماعی در ایران و جهان
2.    روان شناسی اجتماعی و دین
3.    روان شناسی شهری و محیط
4.    شناخت اجتماعی
5.    روان شناسی اجتماعی در سازمان
6.    روابط متقابل و نفوذ اجتماعی
7.    گروه های اجتماعی

رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی :
1.    بهداشت روانی و پیشگیری
2.    ناکامی
3.    تعارض و فشار روانی
4.    جو عاطفی خانواده
5.    رفتار نابهنجار در محیط ارگانیک
6.    پارادایم های جدید در آسیب شناسی روانی و درمانی
7.    سبب شناسی اختلال وسواس فکری
8.    جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
9.    اختلال در شخصیت
10.    مبانی زیستی عصبی رفتار
11.    روانشناسی اجتماعی
12.    پویایی گروه
13.    الگوهای فکری در روانشناسی کار
14.    رهبری و مدیریت گروه
15.    الگوسازی رفتاری
16.    هوش هیجانی EQ
17.    نارسایی های ذهنی
18.    اختلالات یادگیری
19.    کودکان استثنایی
20.    خانواده و زوج درمانی
21.    اضطراب
22.    مدیریت استرس
23.    بلوغ و بحرانهای آن
24.    روانشناسی تحول
25.    تاثیر تهاجم فرهنگی بر رفتار
26.    سایکوسوماتیک
27.    تاثیر روانگردان ها بر رفتار
28.    احساس و ادراک
29.    بارش مغزی و تفکر خلاق
30.    تاثیر تعلیم و تربیت بر رفتار
31.    گرایش های فلسفی و مکاتب بر رفتار
32.    تفکر منطقی
33.    علم النفس
34.    ایدئولوژی رفتار
35.    تاثیر رسانه های غربی بر رفتار
36.    و سایر موضوعات مطروحه در علوم تربیتی و روانشناسی 

روانشناسی بالینی :
1.    اصول روانشناسی بالینی
2.    فیزیولوژی عمومی - اعصاب و غدد
3.    انگیزش و هیجان
4.    آسیب شناسی روانی
5.    آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
6.    روانشناسی مرضی
7.    روان شناسی شخصیت
8.    بهداشت روانی
9.    روانشناسی یادگیری
10.    رواندرمانی
11.    مسائل روانشناسی بالینی
12.    و سایر موضوعات مرتبطمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی