همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش‌ها و راهکارها

همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش‌ها و راهکارها

پوستر همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش‌ها و راهکارها

همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش‌ها و راهکارها در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهمیت فـرهنگ‌سـازی در مقـوله مهمی چون حفـاظت از محیـط زیسـت برای بشـر امروز، مقـوله‌ی حایز اهمیتی است که نبایستی آنرا نادیده یا بی اهمیت جلوه داد تا جایی که بی توجهی به مسئله محیـط‌زیسـت هـم از لحـاظ منابع طبیعی و هم انسانی، پیامدهای ناگواری را برای این کـره خاکی و انسان‌های ساکن بر روی آن خواهد داشت.
آب به‌عنوان یک مولفه مهم محیط‌زیست و رکن توسعه پایدار، سلامت، رفاه، صلح و امنیت در جهان محسوب می‌گردد. کشور ایران در منطقه‌ای از دنیا قرار دارد که تحت تأثیر شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی، منابع آبی آن روز به روز کاهش‌یافته و تأمین آب مورد نیاز صنعت، کشاورزی و حتی شرب مردم با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده است. معادله بیلان آبی کشور حاکی از آن است که کشور در سال 1400 با توجه به افزایش جمعیت و میزان برداشت‌ها وارد تنش آبی خواهد شد. این در حالی است که با معضل جدی آلودگی منابع آب موجود، ناشی از فاضلاب‌های صنعتی، کشاورزی و بهداشتی روبرو هستیم. به‌طوری که بررسی‌های صورت‌گرفته توسط کارشناسان وزارت نیرو نشان می‌دهد کمتر از 2 میلیارد مترمکعب (حدود 5 درصد) از فاضلاب‌های کشاورزی، صنعتی و بهداشتی کشور از مجموع حدود 30-40 میلیارد مترمکعب فاضلاب تولیدی، در کشور جمع‌آوری و تصفیه می‌گردند.
باور مسئـولـین و بـرگزارکنندگان همـایش ملـی "مصرف بهینه آب در صنعت- چالش‌ها و راهکارها" بر ایـن اسـت که فـرهنگ‌سـازی در راستـای الـگوی بهینه‌ی مصرف (به معنی نهـادینه‌کـردن روش درست استـفاده از منابع زیستی و از جمله آب)، سبب ارتقاء شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌ها خواهد گردید. امیـد که ایـن همـایش محیـط منـاسـبی جهـت بررسی آرا و افکار انـدیشـمندان و فـرهـیختگـان دانشگــاهی و تعــامل سـازنده با کارشناسان خبره صنعتی در راستای بهبود شرایط زیست‌محیطی جامعه و از جمله بهینه‌سازی مصرف آب گردد.
 

 

محورهای همایش:
با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی کشور و خصوصا کاهش منابع آب و به‌منظور تمرکز بر مهمترین دغدغه‌های موجود، محورهای همایش به‌منظور کاربردی‌کردن دستاوردهای علمی به‌صورت زیر درنظر گرفته‌شدند:

-مدیریت مصرف آب و بازیافت آن در صنعت
-بکارگیری فناوری‌های نوین در تصفیه و شیرین‌سازی آب و بازیافت پساب‌ها
-الزامات بازیافت و کاربرد پساب‌های شهری در صنعت
-استانداردهای کمی و کیفی آب در صنعت
-راهبردهای توسعه پایدار در تأمین آب صنعت
-تبادل آب مجازی توسط صنعت
-ضرورت سازگاری صنعت با تغییرات اقلیم در کشور
-بازنگری در الگوی کشت فضای سبز در صنایع
-بکارگیری فناوری‌های نوین کاهنده مصرف آب و کاهش میزان هدررفت آب در صنایع
-اقتصاد آب و محیط‌زیست در صنعتمقالات پذیرش شده در همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش‌ها و راهکارها