همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

پوستر همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۰ تا ۱۷ مهر ۱۳۹۰ توسط موسسه آموزش عالی کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی اصلاح الگوی مصرف و تولید

اهداف همایش:
ارائه راهکارهای مناسب، جدید و اجراییدر جهت تولید و مصرف انرژی های پایدار و هم چنین اصلاح الگوی تولید و مصرف.

محور های همایش:
تولید  و  مصرف
1. آب
2. مواد غذایی
3. برق
4. سوخت های فسیلی
5. انرژی های تجدیدپذیر
6. مصالح ساختمانی
7. معدن
8. تکنولوژی
9. سایر منابع طبیعی و غیرطبیعی

مقالات پذیرش شده در همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف