بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

26th Iranian Annual Congress of Orthopedic Surgeons

پوستر بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۷ تا ۴ آبان ۱۳۹۷ توسط انجمن جراحان ارتوپدی ایران در شهر تهران برگزار گردید.