اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت

اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت

01st national conference on science and new technologies in the oil refining industry

اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت